Google 文件 圖標

Google 文件 APK

9.2 | 0 評價 | 0 評論
  • 開發者:

    Google LLC

  • 最新版本:

    1.18.252.07.34

  • 發布日期:

    2018年07月10日

Google 文件

在 Android 手機或平板電腦上安裝 Google 文件應用程式後,便能建立、編輯文件以及與他人協同合作。Google 文件的功能如下:

- 建立新文件或編輯現有檔案
- 與他人共用文件,並同時在同一份文件上進行協同合作
- 無論何時何地,即使在離線狀態下都能處理工作
- 新增及回覆註解
- 系統會自動即時儲存您輸入的內容,不再需要擔心工作資料會不小心遺失
- 直接在 Google 文件中利用「探索」功能進行搜尋
- 開啟、編輯及儲存 Word 文件

權限要求須知
聯絡人:需要這項權限才能建議可新增和共用檔案的使用者。
儲存空間:需要這項權限才能在 USB 或 SD 儲存空間中儲存及開啟檔案。
更多

更新內容

2018年07月11日
* 修正多項錯誤並提升執行效能
Advertisement
Google 文件 APK 歷史版本
請求 Google 文件 更新請求更新
Google 文件 1.18.252.07.34 for Android 5.0+ APK 下載

版本: 1.18.252.07.34 (182520734) for Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

更新日期: 2018年07月11日

簽名: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google 文件 1.18.252.07.34(182520734) apk 安全認證

APK文件 SHA1: 4d037378c5cd3e38e6612ad0b85e73b118060f0b

更新內容: * 修正多項錯誤並提升執行效能

下載 APK(34.1 MB)

Google 文件 1.18.232.02.34 for Android 5.0+ APK 下載

版本: 1.18.232.02.34 (182320234) for Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

更新日期: 2018年06月19日

簽名: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google 文件 1.18.232.02.34(182320234) apk 安全認證

APK文件 SHA1: 0a981edcb472e09cca86522727175cd39f6dc637

更新內容: * 改善側欄在大尺寸螢幕上的顯示方式 * 修正多項錯誤並提升執行效能

下載 APK(36.1 MB)

Google 文件 1.18.212.08.34 for Android 5.0+ APK 下載

版本: 1.18.212.08.34 (182120834) for Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

更新日期: 2018年06月05日

簽名: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google 文件 1.18.212.08.34(182120834) apk 安全認證

APK文件 SHA1: b3e6931a8189ddc3c757df03b586322a2d555d03

更新內容: * 改善側欄在大尺寸螢幕上的顯示方式 * 修正多項錯誤並提升執行效能

下載 APK(35.6 MB)

Google 文件 1.18.192.05.34 for Android 5.0+ APK 下載

版本: 1.18.192.05.34 (181920534) for Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

更新日期: 2018年05月17日

簽名: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google 文件 1.18.192.05.34(181920534) apk 安全認證

APK文件 SHA1: 6c4e652296de1e765317d642b43cf84393751400

下載 APK(35.5 MB)

Google 文件 1.18.172.05.34 for Android 5.0+ APK 下載

版本: 1.18.172.05.34 (181720534) for Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

更新日期: 2018年05月09日

簽名: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google 文件 1.18.172.05.34(181720534) apk 安全認證

APK文件 SHA1: e35f5e72fd4f1d7461b4bc20e6df5eee32894ebe

更新內容: * 修正多項錯誤並提升執行效能

下載 APK(35.2 MB)

Google 文件 1.18.152.02.34 for Android 5.0+ APK 下載

版本: 1.18.152.02.34 (181520234) for Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

更新日期: 2018年04月24日

簽名: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google 文件 1.18.152.02.34(181520234) apk 安全認證

APK文件 SHA1: 87301f2fe010362c18e3f24ad5fe12e1b0ad8a60

更新內容: * 修正多項錯誤並提升執行效能

下載 APK(35.0 MB)

Google 文件 1.18.132.04.34 for Android 5.0+ APK 下載

版本: 1.18.132.04.34 (181320434) for Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

更新日期: 2018年04月10日

簽名: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google 文件 1.18.132.04.34(181320434) apk 安全認證

APK文件 SHA1: b3fb71b45f7d91ae0e4a337c6a1369549385be2f

更新內容: * 修正多項錯誤並提升執行效能

下載 APK(35.2 MB)

Google 文件 1.18.112.04.34 for Android 5.0+ APK 下載

版本: 1.18.112.04.34 (181120434) for Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

更新日期: 2018年03月27日

簽名: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google 文件 1.18.112.04.34(181120434) apk 安全認證

APK文件 SHA1: a68bfa3f81110c2699772560fad38ef067a03814

更新內容: * 修正多項錯誤並提升執行效能

下載 APK(35.1 MB)

Google 文件 1.18.092.03.34 for Android 5.0+ APK 下載

版本: 1.18.092.03.34 (180920334) for Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

更新日期: 2018年03月13日

簽名: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google 文件 1.18.092.03.34(180920334) apk 安全認證

APK文件 SHA1: 81f8d7622f2bab3146b78b00e82a2bf3c4947131

下載 APK(35.2 MB)

Google 文件 1.18.072.09.34 for Android 5.0+ APK 下載

版本: 1.18.072.09.34 (180720934) for Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

更新日期: 2018年02月27日

簽名: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 Google 文件 1.18.072.09.34(180720934) apk 安全認證

APK文件 SHA1: 9b2dd0491d6bcebcc35cbd863b896a243312bc9e

下載 APK(35.0 MB)

更多
開發者其他應用
評論載入中...
沒有符合條件的內容
開發者平台
最新发现
24 小時熱門應用
掃一掃安裝
APKPure 客戶端